Przejdź do ...

 

Lista zmian i modyfikacji:Paź 1 15 22:0
v. 0.67 - Nowa funkcjonalność
Znacznie poszerzone możliwości obsługi atrybutów, m.in. atrybuty wielokrotnego wyboru, atrybuty tekstowe oraz dodatkowe pola dla atrybutu.
Możliwość ustawienia grup atrybutów, szczególnie przydatna dla tortów piętrowych ale również innych produktów wymagających szerzego opisu.
Dodano mechanizm procesów, które przypisywane są do zamówienia automatycznie, np. proces wyceny polega na pilnowaniu przez system aby zamówienie zostało wycenione przez uprawnionego pracownika przed jego zatwierdzeniem.
Nowe raporty oraz kilkadziesiąt innych poprawek i usprawnień w stosunku do poprzedniej wersji.
Mar 17 14 10:0
v. 0.66 - Nowa funkcjonalność
Kampanie promocyjne określonego typu.
Wyodrębienie widoku: nowa wersja przeznaczona na urządzenia mobilne.
Nowy raport w podsumowaniach w/g Kontrahentów - zlecenia produkcyjne.
Lut 17 13 21:20
v. 0.65 - Nowa funkcjonalność
Dodanie możliwości składania zamówień w imieniu innych kontrahentów.
Dodanie możliwości podglądu produktu wraz ze zdjęciem.
Reorganizacja Archiwum Zamówień.
Sie 7 12 23:10
v. 0.63 - Obsługa zamówień
Dodanie możliwości filtrowania produktów dodawanych do zamówienia.
Dodanie możliwości automatycznego przechodzenia do kolejnej produktu po zatwierdzeniu ilości klawiszem Enter.
Nowa zakładka: Archiwum zamówień, na której łatwo możesz przeszukać zamówienia historyczne. Możesz filtrować oraz grupować listę zamówień.
Cze 29 12 15:0
v. 0.62 - Obsługa zamówień
Dodanie możliwości kopiowania produktów.
Podusmowania mogą zostać udostępnione użytkownikom - widzą tylko swoje zamówienia.
Ustawienie aktywności na dokumentach.