Przejdź do ...

 
Panel Zamówień - co może wykonać użytkownik?
 • W bardzo prosty i wygodny sposób może składać zamówienia. Określa typ zamówienia, datę na kiedy chce aby zamówienie było gotowe i dodaje produkty, które chce zamówić.
 • Może brać udział w aukcjach przeznaczonych dla użytkownika, podając swoją ofertę cenową.
 • Złożone zamówienia oraz aukcje może modyfikować dowolnie aż do czasu automatycznego zamknięcia zlecenia. Może również wcześniej samodzielnie zamknąć i zatwierdzić zamówienie i aukcję.
 • Może przelgądać swoje zamówienia wykonane w przeszłości oraz generować zestawienia do plików pdf.
 • Otrzymuje informację skierowaną tylko do niego lub do wielu odbiorców o róznego rodzaju zdarzeniach, np. nadchodzące promocje, przypomnienie o zapłacie, itp.
 • Ma możliwość odebrania dokumentów takich jak faktura itp. przesłanych do niego przez administratora strony.
Panel Zamówień - co może wykonać administrator?
 • Przegląda otrzymane przez kontrahentów zamówienia, może je modyfikować i usuwać w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
 • Negocjator przygotowuje aukcje z surowcami. System automatycznie generuje wiadomości email do wszystkich dostawców z informacją o aukcji, w której może wziąć udział. Negocjator przegląda i wybiera najlepsze oferty od dostawców, magazynier zatwierdza ostatecznie wybraną ofertę.
 • Przygotowuje podsumowania w/g produktów oraz w/g klientów, które może zapisać do pliku pdf.
 • Dodaje komunikaty skierowane do wszystkich lub wybranych kontrahentów.
 • Zarządza grupami, produktami oraz atrybutami produktów.
 • Ustala miesięczny kalendarz zamówień oraz kalendarz produkcji, który może być planem produkcji oraz odzwierciedleniem stanu magazynowego.
 • Definiuje typy zamówień, np. Standardowe, Torty, Zwroty, Inwentaryzacja, itp.
 • Zarządza grupami, użytkownikami oraz przydziela im odpowiednie uprawnienia do wykonywanych czynności.
 • Wysyła dokumenty do kontrahentów.
 • Wykonuje czynności integrujące Panel Zamówień z systemem zewnętrznym, poprzez importy / eskporty plików lub monitorowanie pobieranych autmatycznie zamówień z wykorzystaniem odpowiednich konektorów.
Strona główna